เกี่ยวกับเรา About Us

ประวัติความเป็นมา COMPANY HISTORY

             เราเริ่มต้นธุรกิจจากฟาร์มหมูแม่พันธุ์ S.C.FARM 1 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ภายหลังจากนั้นในปี พ.ศ. ​2544 เราได้ขยายธุรกิจหมูขุน S.C.FARM 2 เพราะต้องการดูแลผลผลิตหมูแบบครบวงจร

             จากมุมมองของเราในฐานะผู้บริโภค สิ่งสำคัญในการประกอบอาหารคือต้องการใช้เนื้อหมูที่สะอาด และปลอดภัย มารังสรรค์มื้อดีๆ สำหรับครอบครัว เราจึงก่อตั้งโรงชำแหละ Q PORK และโรงแปรรูปจากเนื้อหมู ห้างหุ้นส่วนชะอำอินเตอร์ฟู๊ด เมื่อปี พ.ศ. 2550 เพื่อส่งต่อเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อหมู อร่อย สด สะอาด ปลอดภัย ออกสู่ลูกค้า

            เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งมอบมื้อพิเศษให้ถึงมือลูกค้า S.C.FOOD ชะอำ จึงเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2551 โดยเป็นร้านขายเนื้อหมู ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหมู และร้านอาหาร จากนั้นได้ขยายสาขาเพิ่ม S.C.FOOD ห้วยทรายเหนือ ในปี พ.ศ. 2557 อีกทั้งเราต้องการส่งมอบผักผลไม้ปลอดสารให้กับลูกค้าที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ จึงได้ก่อตั้งฟาร์มผักผลไม้ปลอดสาร S.C.GARDEN FARM ขึ้นในปี พ.ศ. 2560

          S.C. Farm 1 was established back in 1998 as a pork meat farm before expanding into another farm in 2001 where swine farm are intentionally raised to be overweighted for commercial purposes under the company called S.C. FARM 2. Later in 2007, we moved forward by opening a slaughter house, and a processing factory, Cha-am Interfood L.P., to enable us to send quality products from our farms to consumers directly.

         Following this we wanted to be closer to our consumers; hence, S.C. Food Cha-am shop was opened in 2008 to offer fresh pork and processed pork products. In 2014, we launched another shop called S.C. Food Huai Sai Nuea to reach more consumers.
 
         Also, we established an organic vegetable and fruit farm under S.C. Garden Farm in 2560. This is because we wanted to deliver organic vegetables and fruits to our consumers who are trending toward more health-conscious eating.

นโยบายองค์กร และวิสัยทัศน์ CORPORATE POLICY

 • เราเน้นเป็นฟาร์มผู้ผลิตเนื้อหมูปลอดสารตกค้างโดยคำนึงถึงผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมมาเป็นสิ่งสำคัญ
 • เราเป็นองค์กรที่ควบคุมคุณภาพการผลิตตั้งแต่ ฟาร์ม อาหารแปรรูป และผู้จัดจำหน่าย
 • เราต้องการส่งมอบเนื้อหมู และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่อร่อย สด สะอาด ปลอดภัย สู่ผู้บริโภคทุกคน
 • We are a pork-free pork farm with consumer in mind. And the environment is important.
 • We are an organization that controls the quality of production from farms, processed foods and distributions.
 • We want to deliver pork. And delicious, fresh, clean to your meal

ข้อมูลบริษัท และบริษัทย่อย COMPANY PROFILE AND SUBSIDIARY

 

 


บริษัทย่อย

 • เอส ซี ฟาร์ม 1 ทะเบียนฟาร์มเลขที่ P7612026

ที่อยู่ 223 หมู่ 2 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  76120 

 • เอส ซี ฟาร์ม 2 ทะเบียนฟาร์มเลขที่ P7612066

ที่อยู่ 57/1 หมู่ 4 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

 • คิว พอร์ค  ทะเบียนเลขที่ P0759063/2557

ที่อยู่ 194/4 หมู่ 1 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

 • หจก. ชะอำอินเตอร์ฟู๊ด

ที่อยู่ 194/2 หมู่ 1 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

 • เอส ซี ฟู๊ด ชะอำ

ที่อยู่ 118/6-7 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  76120

 • เอส ซี ฟู๊ด ห้วยทรายเหนือ

ที่อยู่ 194/3 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

 • เอส ซี การ์เด้น ฟาร์ม

ที่อยู่ 194/3 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120SUBSIDIARY

 • S.C.FARM 1 

ADDRESS 223, MOO.2, RAI MAI PATTHANA, CHAAM, PHETCHABURI 76120

 • S.C.FARM 2 

ADDRESS 57/1, MOO.4, RAI MAI PATTHANA, CHAAM, PHETCHABURI 76120

 • Q PORK  

ADDRESS 194/4 MOO.1, HUAY SAI NUA, CHAAM, PHETCHABURI 76120

 • CHA-AM INTERFOOD LTD.,PART

ADDRESS 194/2, MOO.1, HUAY SAI NUA, CHAAM, PHETCHABURI 76120

 • S.C.FOOD CHA-AM

ADDRESS 118/6-7, NARATHIP RD., CHAAM, PHETCHABURI 76120

 • S.C.FOOD HUAY SAI NUA 

ADDRESS 194/3 HUAY SAI NUA, CHAAM, PHETCHABURI 76120

 • S.C.GARDEN FARM

ADDRESS 194/3, HUAY SAI NUA, CHAAM, PHETCHABURI 76120