ปศุสัตว์ยกระดับเฝ้าระวัง ASF รับมือนักท่องเที่ยวแดนมังกร ปศุสัตว์ยกระดับเฝ้าระวัง ASF รับมือนักท่องเที่ยวแดนมังกร

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยถึงความคืบหน้าในการเฝ้าระวังการระบาดของโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกา (ASF) พบว่าการลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร โดยเฉพาะไส้กรอกและกุนเชียง ที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนนำมาประกอบอาหารกินกันเองขณะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย มีรูปแบบที่เปลี่ยนไป จากเดิมจะมีการแพ็กใส่กล่องโฟม เปลี่ยนมาซุกซ่อนใส่กระเป๋าเสื้อผ้า หลบเลี่ยงการตรวจยึด ทำให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านต่างๆ ต้องเปลี่ยนรูปแบบการตรวจจากใช้สายตาเฝ้าระวัง เปลี่ยนมาเป็นใช้สุนัขบีเกิลดมกลิ่น ควบคู่กับการใช้เครื่องเอกซเรย์เข้ามาช่วยตรวจค้น

 
อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มอีกว่า เพื่อป้องกันไม่ให้โรคอหิวาต์สุกรแอฟริกาเข้ามาระบาดสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรทั้งระบบ กรมปศุสัตว์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมศุลกากรและมหาวิทยาลัย ร่วมเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง เพราะปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค การกำจัดทำลายทำได้ด้วยการใช้ความร้อนมากกว่า 70 Cํ พร้อมกับยกระดับการฆ่าเชื้อโรค AFS ที่อาจจะติดแฝงมากับยานพาหนะของนักท่องเที่ยว จากเดิมที่ใช้คลอรีนผสมน้ำฆ่าเชื้อ เปลี่ยนมาเป็นใช้ยาฆ่าเชื้อแบบโฟม เพราะมีคุณสมบัติฆ่าเชื้อในอากาศได้นานกว่า 30 นาที
 
สำหรับพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เป็นพื้นที่ชายแดนภาคเหนือโดยเฉพาะด่านชายแดนจะมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติโดยเฉพาะกลุ่มชาวจีน นิยมนำอาหารเข้ามาทำกินกันเอง ประกอบกับกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรในภาคเหนือ จะเลี้ยงสุกรหลังบ้านแล้วนำเศษอาหารที่นักท่องเที่ยวกินเหลือเลี้ยงสุกร จึงมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการระบาดของโรค AFS ได้ง่าย เพราะหลายประเทศที่พบการระบาดของโรคมักจะเกิดขึ้นจากสาเหตุนี้เป็นหลัก
 
ที่มา : ไทยรัฐ