อธิบดีกรมปศุสัตว์บุกเปิดตลาดจีนผลักดันการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทย อธิบดีกรมปศุสัตว์บุกเปิดตลาดจีนผลักดันการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทย

วันที่​ 16 กันยายน​ 2562 เวลา 11.00 น. นายสรวิศ​ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์​ พร้อมคณะ ได้เข้าประชุม​หารือกับ Mr.Bi Ke Xin อธิบดี​กรมความปลอดภัย​ด้านอาหารนำเข้า​ส่งออก สำนักงาน​การศุลกากรแห่งสาธารณรัฐ​ประชาชน​จีน​ (GACC)โดยท่านอธิบดี​ได้กล่าวขอบคุณ​การที่จีนได้มาตรวจโรงงานไก่แช่แข็งและผลพลอยได้ รวมถึงโรงงานผลิตภัณฑ์​รังนก ทาง GACC แจ้งว่าได้รับรายงานผลการตรวจโรงงาน มีภาพรวมที่ดี และได้อธิบายเพิ่มเติมถึงหลักเกณฑ์​การตรวจระบบใหม่ซึ่งอยู่ที่ความเชื่อมั่นในกรมปศุสัตว์​ในฐานะ Competent Authority โดยต่อไปหากกรมปศุสัตว์​ส่งรายชื่อมา จะดำเนินการ​เป็น 3 วิธี คือ

  1. ส่งเจ้าหน้าที่ไปสุ่มตรวจ
  2. Video call ตรวจโรงงาน
  3. ขึ้นทะเบียนให้เลย

       ซึ่งระบบนี้หากกรมปศุสัตว์​กำกับดูแลไม่ดี เกิดปัญหาสินค้าไม่ได้มาตรฐาน​ จะพิจารณา​แบนรายโรงงานหรือทั้งประเทศแล้วแต่กรณี
       นอกจากนี้ ทาง GACC ยินดีให้สนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมกฎระเบียบของ GACC เพื่อเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์สามารถปฎิบัติตามระเบียบ อย่างถูกต้อง และ จะมีการแลกเปลี่ยนผู้ประสานงานทางเทคนิค เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว สำหรับกรณีการขอส่งออกชิ้นส่วนเป็ด ทางGACC ขอให้ทางกรมปศุสัตว์ ส่งข้อมูล ขบวนการแปรรูปเครื่องในเป็ด และ เงื่อนไขสภาพโรงงานที่ผลิต เพิ่มเติมประกอบการพิจารณา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่​ 16 กันยายน​ 2562 เวลา 11.00 น. นายสรวิศ​ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์​ พร้อมคณะ ได้เข้าประชุม​หารือกับ Mr.Bi Ke Xin อธิบดี​กรมความปลอดภัย​ด้านอาหารนำเข้า​ส่งออก สำนักงาน​การศุลกากรแห่งสาธารณรัฐ​ประชาชน​จีน​ (GACC)โดยท่านอธิบดี​ได้กล่าวขอบคุณ​การที่จีนได้มาตรวจโรงงานไก่แช่แข็งและผลพลอยได้ รวมถึงโรงงานผลิตภัณฑ์​รังนก ทาง GACC แจ้งว่าได้รับรายงานผลการตรวจโรงงาน มีภาพรวมที่ดี และได้อธิบายเพิ่มเติมถึงหลักเกณฑ์​การตรวจระบบใหม่ซึ่งอยู่ที่ความเชื่อมั่นในกรมปศุสัตว์​ในฐานะ Competent Authority โดยต่อไปหากกรมปศุสัตว์​ส่งรายชื่อมา จะดำเนินการ​เป็น 3 วิธี คือ

  1. ส่งเจ้าหน้าที่ไปสุ่มตรวจ
  2. Video call ตรวจโรงงาน
  3. ขึ้นทะเบียนให้เลย

       ซึ่งระบบนี้หากกรมปศุสัตว์​กำกับดูแลไม่ดี เกิดปัญหาสินค้าไม่ได้มาตรฐาน​ จะพิจารณา​แบนรายโรงงานหรือทั้งประเทศแล้วแต่กรณี
       นอกจากนี้ ทาง GACC ยินดีให้สนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมกฎระเบียบของ GACC เพื่อเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์สามารถปฎิบัติตามระเบียบ อย่างถูกต้อง และ จะมีการแลกเปลี่ยนผู้ประสานงานทางเทคนิค เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว สำหรับกรณีการขอส่งออกชิ้นส่วนเป็ด ทางGACC ขอให้ทางกรมปศุสัตว์ ส่งข้อมูล ขบวนการแปรรูปเครื่องในเป็ด และ เงื่อนไขสภาพโรงงานที่ผลิต เพิ่มเติมประกอบการพิจารณา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน