น้ำหมัก & น้ำสลัด Marinated & Salad Sauce

  • ครีมสลัด

  • ซอสพริกไทยดำ

  • ซอสเขียวหวาน

  • ซอสพะแนง