เนื้อหมูสด & เนื้อหมูแช่แข็ง Fresh & Frozen Meat

  • สันนอกหมู สุกี้(ชาบู)

  • สันในหมู สุกี้(ชาบู)